Skočiť na hlavný obsah

Bowenova technika

Bowenova technika je holistická, manuálna a fasciálna terapeutická metóda.

Pôsobí prostredníctvom nervového systému (na štrukturálnej aj funkčnej úrovni), svalového a fasciálneho systému, ale aj prostredníctvom lymfatického a obehového systému. Je to technika známa pre svoju účinnosť pri vnútorných ochoreniach, v rehabilitačnom procese a v zdravotnej prevencii (profylaxii).

Bowenovu techniku možno definovať ako systém informácií odosielaných do organizmu pacienta z presne definovaných bodov tela, ktoré sú prenášané vo forme vibrácií prostredníctvom nervového systému do mozgu. Stimuly iniciujú všeobecné systémové opravné procesy, ktoré privracajú organizmus do rovnováhy. Bowenova technika funguje na mnohých úrovniach. Začína sa relaxáciou organizmu a prevzatím dominancie prostredníctvom parasympatického nervového systému. Stimulácia obličiek a lymfatického systému má za následok očistenie organizmu. V ďalšom dôsledku nasledujú regeneračné procesy a procesy posilňujúce orgány a systémy, čo je spojené s obnovením ich funkčnosti. V ďalšom poradí nasledujú regeneračné procesy, ktoré posilňujú orgány a jednotlivé systémy, čo je spojené s obnovením ich funkčnosti. Dochádza tiež k prebudeniu obranných mechanizmov organizmu, a to rovnako vo fyziologickej sfére, kde sa zlepšuje odolnosť (vírusy, baktérie, alergény), ako aj v psychickej a emocionálnej sfére, kde pacient získava väčšiu odolnosť voči stresu.

Každý Bowenov pohybov sa vykonáva na povrchovej úrovni fascií - vláknitej, vysoko inervovanej membrána obklopujúcej a podporujúcej všetky tkanivá, svaly a orgány. Bowenove pohyby ovplyvňujú vzťah fascií s daným nervom, svalom alebo šľachou, ktorá je stimulovaná. Fascie zohrávajú kľúčovú úlohu pri koordinácii svalov, udržiavaní vzpriamenej postavy a celkovej štrukturálnej a funkčnej konzistencii. Všetky tieto prvky budú znehodnotené, keď fascie v dôsledku zranenia stuhnú, zvinú sa, skrútia sa a budú dehydrované, ako ukazuje práca Idy Rolf a mnohých ďalších osteopatov. Po Bowenovej terapeutickej liečbe sa zrasty uvoľňujú, tkanivo rany sa zmäkčuje, postoj a schopnosť pohybu sú zreteľne zlepšené, bez výraznej aktivácie a rozcvičky.

Základnou črtou tejto metódy je jemnosť, pretože terapeut vykonáva jemné a bezbolestné pohyby na tele pacienta. Vyššie uvedené pohyby sú aplikované v presne definovaných miestach tela, a nie vždy je to v miestach, v ktorých je citeľná bolesť, no napriek tomu tieto pohyby pomáhajú a regenerujú dané oblasti. Potvrdzuje to neinvazívne a bezpečné používanie tejto metódy.

V Bowenovej technike vykonáva terapeut len pár pohybov, medzi nimi používa prestávky, čo organizmu pacienta dáva čas na spracovanie informácií.

Neboli zistené žiadne kontraindikácie proti používaniu tejto metódy, rovnako ani vedľajšie účinky.

Text bol napísaný na základe internetovej stránky www.bowenpolska.pl